Ogłoszenia drobne - medyczne, lekarskie, zdrowie, uroda

Witaj na stronach ogłoszeniowych portalu iLekarze.pl kupisz i sprzedasz m.in. sprzęt i urządzenia medyczne, rehabilitacyjny, kosmetyki, leki, usługi medyczne. Dzięki ogłoszeniom medycznym i lekarskim znajdziesz pracę lub pracownika do swojego gabinetu czy kliniki. Zapraszamy!


"; print"
"; print"typ ogłoszenia: "; print"
"; print"
"; //} print"

Kategoria ogłoszeń:

"; print $NDomena; print"

"; ?>

Najnowsze ogłoszenia"; print"
"; } if($_GET['OAddress']=="") { if($oId!="" && $_GET['OAddress']=="" && $OIdTyp=="") { $query="SELECT Id,Tytul,Kategoria,Typ,Plik,Time_in,Cena,Miasto from tblawwwcom_ogloszenia WHERE Kategoria = '".$oId."' ORDER BY Id DESC"; } else if($oId!="" && $_GET['OAddress']=="" && $OIdTyp!="") { $query="SELECT Id,Tytul,Kategoria,Typ,Plik,Time_in,Cena,Miasto from tblawwwcom_ogloszenia WHERE Kategoria = '".$oId."' AND Typ = '".$OIdTyp."' ORDER BY Id DESC"; } else { //$query="SELECT Id,Tytul,Kategoria,Typ,Plik,Time_in,Cena,Miasto from tblawwwcom_ogloszenia WHERE Time_in > '".(time()-(3600*24*14))."' ORDER BY Id DESC"; // z 14 dni $query="SELECT Id,Tytul,Kategoria,Typ,Plik,Time_in,Cena,Miasto from tblawwwcom_ogloszenia WHERE Time_in > '".(time()-(3600*24*61))."' ORDER BY Id DESC"; // z 61 dni } $li=0; $result=mysql_query($query); while($rekord = mysql_fetch_array($result)) { $li++; if($li==5){ ?>
"; print"
"; if(file_exists("ogloszenia/s_".$rekord['Id'].".jpg")) { print"\"".$rekord['Tytul']."\""; } else { print""; } print"
"; print"
"; $query_sites="SELECT Domena,Tytul from tblawwwcom_ogloszenia_kat WHERE Id = '".$rekord['Kategoria']."' "; $result_sites=mysql_query($query_sites); if($rekord_sites=mysql_fetch_array ($result_sites)) { $okat=$rekord_sites['Tytul']; $ODomena=$rekord_sites['Domena']; } $query_sites="SELECT Domena,Tytul from tblawwwcom_ogloszenia_typ WHERE Id = '".$rekord['Typ']."' "; $result_sites=mysql_query($query_sites); if($rekord_sites=mysql_fetch_array ($result_sites)) { $otyp=$rekord_sites['Tytul']; $ODomenaTyp=$rekord_sites['Domena']; } $style1 = ""; if($rekord['Time_in'] < ((time()-(3600*24*14)))) { $style1 = ' style="color:#999"'; } print"

"; print $rekord['Tytul']; print"

"; print"Data dodania ogłoszenia: "; print(date('Y-m-d H:i',$rekord['Time_in'])); print""; if($rekord['Cena']=="") { $rekord['Cena']=" - "; } print"
"; print"
".$rekord['Cena']."
"; print"
".$rekord['Miasto']."
"; print"
".$okat."
"; print"
".$otyp."
"; print"
"; } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////// OGLOSZENIE if($oId!="" && $_GET['OAddress']!="") { $query="SELECT Id,Time_in,Kategoria,Typ,Tytul,Tresc,Cena,Miasto from tblawwwcom_ogloszenia WHERE Plik = '".$_GET['OAddress']."' "; $result=mysql_query($query); while($rekord = mysql_fetch_array($result)) { print"
"; print"
"; $query_sites="SELECT Domena,Tytul from tblawwwcom_ogloszenia_kat WHERE Id = '".$rekord['Kategoria']."' "; $result_sites=mysql_query($query_sites); if($rekord_sites=mysql_fetch_array ($result_sites)) { $okat=$rekord_sites['Tytul']; $ODomena=$rekord_sites['Domena']; } $query_sites="SELECT Domena,Tytul from tblawwwcom_ogloszenia_typ WHERE Id = '".$rekord['Typ']."' "; $result_sites=mysql_query($query_sites); if($rekord_sites=mysql_fetch_array ($result_sites)) { $otyp=$rekord_sites['Tytul']; $ODomenaTyp=$rekord_sites['Domena']; } if(file_exists("ogloszenia/s_".$rekord['Id'].".jpg")) { print"
"; print"\"".$rekord['Tytul']."\""; print"
"; } print"

"; print $rekord['Tytul']; print"

"; print"Data dodania ogłoszenia: "; print(date('Y-m-d H:i',$rekord['Time_in'])); print""; print"

"; $rekord['Tresc']=nl2br($rekord['Tresc']); print $rekord['Tresc']; print"

"; if($rekord['Cena']=="") { $rekord['Cena']=" - "; } print"
Typ: ".$otyp."
"; print"
"; print"
Cena: ".$rekord['Cena']."
"; print"
"; print"
Miasto: ".$rekord['Miasto']."
"; print"
"; print"
"; } } } /////////////////////// /////////////////////// ?>